اندر حکایت شماره ۱۰

🔹حرکت پسندیده ای که شاید برای اولین بار شاهد آن بودیم، حسن روشن با تقدیم شماره ۱۰ به مهدی قائدی انجام پذیرفت. 🔹هر چند باز هم معتقد هستیم که این شماره پیراهن نیست که به بازیکن شخصیت و توانایی می دهد و...