قلعه نوعی باید به کارش ادامه دهد

مهدی پاشازاده پیشکسوت استقلال و سرمربی شهرداری تبریز که حضور در تیم ملی و تیم منتخب جهان را در کارنامه دارد درباره وضعیت استقلال گفت و گویی انجام داده است . پاشازاده می گوید :استقلال در این فصل شاید ...

پاشازاده دستیار قلعه نوعی

به گزارش خبرگزاری آبی پوشان مهدی پاشازاده مدافع و کاپیتان اسبق استقلال که فصل قبل هدایت شهرداری تبریز را به عهده داشت به عنوان کمک امیر قلعه نوعی در فصل جدید فعالیت خواهد کرد. پاشازاده دیشب با قلعه ن...