عارف غلامی قرارداد خود را با استقلال در هیات فوتبال ثبت کرد...

عارف غلامی قرارداد خود را با استقلال در هیات فوتبال استان تهران ثبت کرد. عارف غلامی مدافع  استقلال پس از ثبت قرارداد در جمع خبرنگاران گفت: یک ماه می شود در خدمت باشگاه استقلال هستیم، با تیم شروع خوبی...