سوپرایز فتحی؛ بدون هماهنگی

🔹بازگشت فرهاد هر چند از ابتدای فصل هم در حد شایعه بسیار به گوش می رسید، به طوری که آنقدر شایعه ها گسترش پیدا کرد که مطمئن می شدیم که یا در نیم فصل دوم همین فصل یا فصل آینده حتما این شایعات به تحقق خو...

آقای فتحی امیدواریم راست گفته باشید

🔹بالاخره نیم فصل شد و دو خارجی بی کیفیت و بسیار ضعیف استقلال الحاجی گرو و نیومایر که با هزار امیدو آرزو توسط عده ای به استقلال جذب شده بودند از استقلال جدا شدند. 🔹آقای فتحی در مورد جدایی آنها این جمل...