بیوگرافی مجید نامجو مطلق

مجید نامجو‌مطلق یکی از تکنیکی‌ترین فوتبالیست‌های ایران بود.هنوز هم اگر با فوتبالدوستان قدیمی صحبت کنید از تکنیک ناب مجید نامجو مطلق به نیکی یاد خواهند کرد ، یک ستاره در فوتبال ایران که کم‌تر نظیرش را...