محمدحسین زاهدی فرد دیدار استقلال و پدیده را سوت می زند...

محمدحسین زاهدی فرد دیدار استقلال و پدیده را از هفته پتنزئهم لیگ برتر سوت می زند علی میرزابیگی و رحیم شاهین کمکهای آقای زاهدی فر در این دیدار هستند و سیدرضا مهدی به عنوان داور چهارم در این دیدار حضور ...

محمدحسین زاهدی فرد دیدار استقلال و سپیدرود رشت را سوت می زند...

محمدحسین زاهدی فرد دیدار استقلال و سپیدرود رشت را در هفته هشتم لیگ برتر سوت می زند. علی میرزابیگی و تورج عیوض محمدی کمکهای آقای زاهدی فر در این دیدار خواهند بود .  یاسر همرنگ داور چهارم و  آقای حسین ...