تحلیل محمد تقوی از بازی استقلال و ذوب آهن...

استقلال به سختی گل می‌زند و براحتی دروازه‌اش باز می‌شود. ویژگی که تنها در تیمهای کم‌تجربه مشاهده می‌شود. پس از گل اسماعیلی ‌،پیروزی استقلال می‌توانست تولدی دوباره برای تیم باشد که متاسفانه بنظر می‌رس...