وقتی همه تیترها برای تو زده می شوند

🔹وقتی این روزهای خوبمان را می بینیم اصلا آن روزهای ناامید کننده را دیگر بخاطر نمی آوریم. 🔹وقتی تعداد بردهایمان در یک بازده زمانی کوتاه به تعداد انگشتان دو دست می رسد و وارد یک رکورد شکنی بدون شکست می...

صدر باید آبی بماند

🔹برای رسیدن به صدر ۱۳ هفته انتظار زمان کمی نبود تا صرف شود و به هدف اول برسیم. 🔹رسیدن به صدر آنقدرها آسان نبود که بخواهیم به راحتی از دستش بدهیم. 🔹حتی اگر با یک یا دو بازی بیشتر نسبت به سپاهان و پدید...

با دیاباته همیشه بهار می ماند

🔹قرار بود بنویسیم با یک گل هم بهار می شود اما ته دلمان ترسید که همیشه یک گل تضمینی برای برد نیست، اما وقتی بازی این تیم و این استقلال را دیدیم به این نتیجه رسیدیم که با این تیم با یک گل هم همیشه بهار...

نزدیک ترین به جام

🔹این فصل بیشتر از هر زمان دیگری تو را در قامت یک مدعی یک قهرمان می شناسم و باورش دارم. 🔹در هیچ کدام از فصل های گذشته به این اندازه فوق العاده نبودی. 🔹من همچنان حامی تو هستم چه آن زمانی که در روزهای س...

ما را به هدف مشترک مان برسان

🔹عده ای از نتایج این روزهای تیم محبوبمان شگفت زده اند.. هنوز باور ندارند استقلال هشت هفته متوالی بدون شکست پر قدرت به راهش ادامه می دهد و از هیچ حریفی نه تنها نمی ترسد بلکه لرزه به اندام آن حریف وارد...

اشتباهت را بپذیر و عذرخواهی کن

🔹خیلی وقت است که خودمان را با این جمله اشتباه داوری هم جزئی از فوتبال است گول زده ایم و تنها منتظریم که اشتباهی از داوری در یک جا سر بزند و خیلی سریع این جمله را پس از آن بیاوریم که اشتباه داوری هم ج...