هر چند خسته ایم اما با تعصب می بریم

🔹فاصله ۷۲ ساعته بین دو بازی پلی آف آسیایی آن هم در دو کشور مختلف آن هم با چهار پرواز رفت و برگشت و کمترین تمرین انجام شده شرایط تیمی است که این روزها دل میلیون ها هوادار به عشق اش در حال تپش است. 🔹عب...

با تو خاطره قبل از تو از یادمان رفت..

🔹اول مطلب می ترسیم.. باور کنید آنقدر میترسیم که شاید برایتان غیر عادی باشد.. اما برایمان عادی است. 🔹بازیکنی را می آوریم و ستاره می شود و تا می آییم با او خوش باشیم و با بازیها و گل هایش لذت ببریم فصل...

سه گل جوابی دندان شکن

🔹شاید قبل از شروع بازی از این وقفه و تعطیلی اجباری حدود ۴۰ روزه بازیها کمی دلهره و استرس داشتیم اما وقتی بازی شاداب، دلنشین و لذت بخش و همراه با گل های فراوان تیم محبوبمان را دیدیم نفسی به آرامی کشید...

امروز دیدارمان تازه میشود

🔹چقدر دلمان برایت تنگ شده است تیم محبوب من.. 🔹از آخرین دیدارمان نزدیک به ۴۰ روز می گذرد، در طول این ۴۰ روز اتفاقات بسیاری برای تیم محبوبمان افتاد. 🔹از رفتن سرمربی، از جا به جایی در مدیریت، از انتخاب ...

بدون تو بی سرپرست شدیم

🔹چقدر این روزها بیشتر از هر زمان دیگری جای خالی ات را در بدنه باشگاه و بخصوص روی نیمکت به عنوان نفر اول در کنار سرمربی احساس می کنیم. 🔹به واقع اگر تو نباشی، استقلالت هم سرپرست ندارد.. می بینی چطور پس...