حملات ناجوانمردانه به کاپیتان استقلال را تمام کنید...

همین ابتدای متن تاکید کنم که بنده خود یکی از منتقدان رحمتی هستم و با بسیاری از رفتارهای او در طول دوران بازی موافق نبوده و نیستم ولی اینروزها حملات ناجوانمردانه ای به او م شود . استقلال اینروزها بیما...

رحمتی : استقلال تیم ملی من است

سید مهدی رحمتی کاپیتان تیم فوتبال استقلال با حضور در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن گفت: فردا یک بازی بسیار مهم داریم. در مرتبه اول می خواهم از هواداران خواهش کنم که فردا حتما در ورزشگاه حاضر شوند...