قائدی از خرداد پا به توپ می شود

 وضعیت مهدی قائدی روز چهارشنبه با حضور در کلینیک دکتر نوروزی مورد بررسی قرار گرفت. 🔹نوروزی با ابراز رضایت از شرایط قائدی برنامه تمرینی او را تنظیم کرد و تحویل او داد. 🔹 قائدی احتمالا از اوایل خرداد م...

مهدی قائدی به هوش آمد

با اعلام دکتر زارعی زاده معاون بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، مهدی قائدی به هوش آمد. او همچنین اعلام کرد ضریب هوشیاری قائدی در حال افزایش است...

باشگاهی که فقط اسم حرفه ای روی آن است

اختصاصی آبی پوشان – اتفاق تلخی برای مهدی قائدی افتاد و هنوز هم از وضعیت دقیق او اطلاعی در دست نیست و شاید نوشتن این مطلب در این زمان کار درستی نباشد ولی نمی شود خیلی از مسائل را نادیده گرفت . ک...