بازی استقلال و صبای قم

ضد گزارش بازی استقلال و صبا

ضد گزارش بازی استقلال و صبا دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۸: موقعیت مناسب به شهباززاده و ضربه او و دفع توسط فراهانی دروازه بان صبا دقیقه ۹ : ضربه از راه دور و زیبای جاسم کرار درون دروازه صبا قرار می...
بازی استقلال و صبای قم

گزارش بازی استقلال و صبای قم

گزارش بازی استقلال و صبای قم دقیقه ۴: اولین خطر استقلال روی ضربه ایستگاهی پشت محوطه برای این تیم به وجود آمد که یعقوب کریمی نتوانست توپ را به خوبی روی دروازه صبایی بفرستد. ۱۶دقیقه: میلاد فخر الدینی ا...