ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان اعلام شد...

ترکیب استقلال برای دیدار دوستانه با استقلال خوزستان اعلام شد و بر این اساس مهدی رحمتی، کربلایی، حاج محمدی، مگویان، چشمی، مجیدی، ابراهیمی، کرار، برزای، انصاری، شهبارزاده یازده بازیکنی هستند که از ابتد...