ضد گزارش بازی استقلال و سایپا

گزارش بازی استقلال و سایپا دقققه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۲: شوت بازیکنان سایپا در دستان حسینی قرار میگیره دقیقه ۹: اشتباه نورافکن و موقعیت برای قلیزاده و شوت او با اختلاف از بالای دروازه استقلال به ...

ضد گزارش دیدار استقلال و نفت آبادان

گزارش دیدار استقلال و نفت آبادان دقیقه صفر :سوت آغاز بازی دقیقه ۶:شوت کرار جاسم با واکنش حسینی به کرنر میره دقیقه ۷:ضربه سر مهاجم نفت خطرناک از بالای دروازه استقلال به بیرون میره دقیقه ۱۱:شوت امید اب...

ضد گزارش بازی استقلال و پدیده مشهد

گزارش بازی استقلال و پدیده مشهد دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۴: شوت پشت محوطه جریمه عبدالاه حسینی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت دقیقه ۱۵: گل برای پدیده توسط قاضی دقیقه ۱۶: کارت زرد برای قاضی ...

گزارش بازی استقلال و پیکان

ضد گزارش بازی استقلال و پیکان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۰: تک به تک قربانی با دروازه بان حریف که سیاوش یزدانی مقدم مدافع از پشت تکل میزنه و کارت قرمز میگیره دقیقه ۱۳: ضربه کاشته امید ابراهیمی ب...

گزارش بازی استقلال و نفت آبادان (هفته هجدهم لیگ برتر)...

ضد گزارش بازی استقلال و نفت آبادان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۴: ضربه سرکش امید ابراهیمی از بالای دروازه نفت آبادان به بیرون میره دقیقه ۱۵: کارت زرد برای وریا غفوری دقیقه ۲۶: ارسال یک کرنر  برای ...