ضد گزارش بازی صبا و استقلال

گزارش بازی صبا و استقلال دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱: اولین حرکت صبای قم و ضربه فرید بهزادی کریمی توسط رحمتی دفع میشه دقیقه ۱۷: ضربه جابر انصاری توسط فراهانی دفع میشه دقیقه ۱۷: ضربه سر زیبای برز...

ضد گزارش بازی استقلال و صبا

گزارش بازی استقلال و صبا دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه یک : اولین موقعیت برای صبا که رحمتی توچ در اختیار میگیره دقیقه ۲:سانتر زیبای نورافکن به سمت دروازه صبا و ضربه سری که خطرناک به سمت دروازه صبا ...
بازی استقلال و صبای قم

ضد گزارش بازی استقلال و صبا

ضد گزارش بازی استقلال و صبا دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۸: موقعیت مناسب به شهباززاده و ضربه او و دفع توسط فراهانی دروازه بان صبا دقیقه ۹ : ضربه از راه دور و زیبای جاسم کرار درون دروازه صبا قرار می...