بازی استقلال و صبای قم

ضد گزارش بازی استقلال و صبا

ضد گزارش بازی استقلال و صبا دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۸: موقعیت مناسب به شهباززاده و ضربه او و دفع توسط فراهانی دروازه بان صبا دقیقه ۹ : ضربه از راه دور و زیبای جاسم کرار درون دروازه صبا قرار می...