بازی استقلال و تراکتور

ضد گزارش بازی استقلال و تراکتور سازی

ضد گزارش بازی استقلال و تراکتور سازی دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۷ : حرکت سامان نریمان جهان بین مدافعین استقلال و ضربه او به کنج دروازه استقلال و گل اول برای تراکتور سازی دقیقه ۱۱: خطای مسلم تیمور...