ضد گزارش بازی استقلال و الدحیل

گزارش بازی استقلال و الدحیل   دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۴ :   ارسال عالی موسوی برای مطهری با ضربه سر دیدنی او به گل اول تبدیل شد. دقیقه ۱۰ : رسال پشت مدافعان استقلال برای ادمیلسون با شوت ا...