ضدگزارش بازی استقلال و ماشین سازی

گزارش بازی استقلال و ماشین سازی  دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۴:سانتر خوب بازیکنان استقلال در محوطه جریمه به دیاباته رسید اما ضربه این بازیکن قبل از ورود به دروازه به بازیکنان ماشین سازی خورد تا ا...