ضد گزارش بازی استقلال و پاختاکور

گزارش بازی استقلال و پاختاکور دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۴ : کارت زرد برای مطهری دقیقه ۴ : کارت زرد برای کریمتس بازیکن پاختاکور دقیقه ۲۴ :شوت از راه دور دراگان را حسینی به خوبی مهار کرد دقیقه ۲۴...