ضدگزارش بازی استقلال و گل گهر

گزارش بازی استقلال و گل گهر   دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۱۲ :  ضربه ایستگاهی اعلام شده به سود استقلال را مرادمند با ضربه سر  را مرادمند به گل اول بازی تبدیل کرد. دقیقه ۱۹ :  کار ترکیبی عالی...