پایان همکاری استقلال با هادی مباشری

بعد از دیداری که بین مدیر عامل استقلال و معاون اجرایی انجام شد، پایان همکاری وی با این باشگاه اعلام گردید. امروز دیداری بین احمد سعادتمند مدیر عامل و هادی مباشری معاون اجرایی باشگاه صورت گرفت و در ای...

محمد نوری فر از سمت خود برکنار شد

با تصمیم مدیرعامل استقلال، مدیر رسانه ای باشگاه از این سمت کنار رفت. با تصمیم احمد سعادتمند، مدیر عامل باشگاه استقلال، محمد نوری فر مدیر رسانه ای باشگاه از این سمت کنار رفت. باشگاه استقلال با تقدیر ا...

رمضانی جایگزین سلطانی شد

با تصمیم سعادتمند، سعید رمضانی سرپرست معاونت ورزشی باشگاه استقلال شد. به گزارش سایت رسمی باشگاه استقلال، طی حکمی از سوی احمد سعادتمند، سعید رمضانی سرپرست تیم استقلال با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت...

زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی به مدت یکسال در اختیار تیم استقلال...

باشگاه استقلال برای یک فصل دارای زمین تمرین اختصاصی شد. با پیگیری احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقلال طی قراردادی زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی به مدت یک فصل به صورت انحصاری به اجاره این باشگاه درآمد....

علی خلف سرپرست روابط عمومی استقلال شد

با تصمیم مدیرعامل باشگاه استقلال، سرپرست روابط عمومی این باشگاه مشخص شد. با صدور حکمی از سوی احمد سعادتمند، علی خلف به عنوان سرپرست روابط عمومی باشگاه استقلال منصوب شد. وی از امروز کار خود را رسماً د...