نه آقا فرهاد این راهش نیست

🔹نمی دانم بگویم شوک زده ام.. یا بگویم هنوز مبهوت این خبر هستم.. یا باور کنم آن مطلبی را که دیدم و خواندم را.. نه حتی لحظه ای هم درنگ نمی کنم، نمی خواهم هیچ کدام را باور کنم.. فقط یک سخن با فرهاد مجید...

گلی که تو را بخشید

✍️ محمود فخرالحاج 🔹هنوز هواداران از بازیکن خاطی و بی انضباط خود دلگیر و ناراحت بودند و حتی با بخشیده شدن توسط کادر فنی آن عکس العمل و پست اینستاگرامی از یادشان نرفته بود. 🔹اما در اولین بازی پس از آن ...

کار خودت رو کردی پسر

  🔹شاید نتوانست آقای گل لیگ شود اما نقش انکار ناپذیری در رسیدن شیخ دیاباته به آقای گلی لیگ داشت. 🔹شاید نتوانست آقای گل لیگ شود اما به تعداد عدد شماره پیراهنش برای تیم محبوبش گلزنی کرد و از سویی ...

طعم شیرین صعود در ضربات پنالتی

  🔹۱۲۰ دقیقه استرس و اضطراب و هیجان بارها تا مرز سکته پیش رفتیم و برگشتیم. 🔹با گل دقیقه ۳ قائدی تا آسمان پرواز کردیم و در تمام طول نیمه اول که بسیار سرتر و بالاتر از حریف بودیم عشق می کردیم و از...