۶۰ روز بعد برای جبران

📝 یادداشت روز؛ 🖌 ۶۰ روز بعد برای جبران انتقام به سبک فرهاد ✍️ محمود فخرالحاج 🔹برای انتقام قرار نیست چوب و چماق برداریم، قرار هم نیست با تفنگ دخل آنها را بیاوریم، برای انتقام بهترین بازی با خوشفکرترین...

این فرهاد است که می ماند

✍️ محمود فخرالحاج 🔹نه تنها جور مشکلات فنی تیمی را می کشد که از نیم فصل دوم آن را تحویل گرفته، نه خودش این تیم را بسته و نه حتی سرمربی سابق تیم، اینبار حتی جور مدیرعامل و هیات مدیره را هم کشیده است. 🔹...