ضد گزارش بازی استقلال و پارس جنوبی جم

دقیقه صفر  : سوت آغاز بازی دقیقه ۱۵:   ضربه ایستگاهی اعلام شده به سود استقلال با شوت وریا غفوری همراه شد ولی این توپ از بالای دروازه پارس جنوبی به اوت رفت. دقیقه ۱۷:     پاس در عمق عالی اسماعیلی فرصت...

ضد گزارش بازی سایپا و استقلال

گزارش بازی استقلال و سایپا دقیقه صفر  : سوت آغاز بازی دقیقه ۶ :   ارسال قائدی در داخل محوطه جریمه سایپا می‌توانست منجر به یک فرصت شود ولی توپ با بازیکنان دیگر فاصله داشت. دقیقه ۹ :   ارسال یک کرنر خو...

ضدگزارش دیدار استقلال و فجرسپاسی

  دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۸: حرکت پا به توپ عالی قائدی در دقیقه هشتم، او را در موقعیت گلزنی قرار داد ولی شوت او در نهایت منجر به یک کرنر شد. دقیقه ۱۱:  پاس عرضی قائدی به اسماعیلی، او را ...

ضد گزارش دیدار استقلال و گل گهر

  دقیقه صفر  : سوت آغاز بازی دقیقه ۳  : فرصت خوب گلزنی برای استقلال در دقیقه سوم ولی شوت دانشگر به تیرک دروازه گل گهر برخورد کرد. دقیقه ۶  :    ارسال وریا غفوری با ضربه دقیق و سرضرب میلیچ همراه ...

ضد گزارش بازی استقلال و گل ریحان

دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۴:  فرصت خوب برای قائدی ولی خروج به موقع دروازه‌بان گل ریحان مانع از گلزنی آبی‌ها  شد. دقیقه ۱۳:  پاس تند و تیز قائدی جلوتر از تبریزی بود و او نتوانست به این توپ برسد ...