ضدگزارش بازی استقلال و الشرطه

گزارش بازی استقلال و الشرطه دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۲ : فرصت خوب برای استقلال  ولی تعلل آبی‌پوشان مانع از استفاده از این فرصت شد. دقیقه ۷ :    شوت دیاباته در مصاف تک به تک با دروازه‌بان الشرط...

ضدگزارش بازی استقلال و الاهلی

گزارش بازی استقلال و الاهلی   دقیقه صفر : شوت آغاز بازی دقیقه ۹ : فرصت عالی برای قایدی روی پاس غفوری ولی شوت قایدی را دروازه بان الاهلی به سختی  راهی کرنر کرد. دقیقه ۹ : کرنر ارسالی با ضربه سر غ...

ضدگزارش بازی استقلال و الدحیل

گزارش بازی استقلال و الدحیل   دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۱ : فرصت خوب برای استقلال در ثانیه ۳۰ ولی پاس قایدی در داخل محوطه جریمه الدحیل حاصلی نداشت دقیقه ۲۰ : فرصت خوب برای الدحیل روی یک ضد...

ضد گزارش بازی استقلال و الدحیل

گزارش بازی استقلال و الدحیل   دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۴ :   ارسال عالی موسوی برای مطهری با ضربه سر دیدنی او به گل اول تبدیل شد. دقیقه ۱۰ : رسال پشت مدافعان استقلال برای ادمیلسون با شوت ا...

ضدگزارش بازی استقلال و الشرطه

گزارش بازی استقلال و الشرطه دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۸ :  فرصت عالی برای قایدی  ولی خروج دروازه‌بان الشرطه مانع از شوتزنی او شد. دقیقه ۱۱ : کارت قرمز برای حسام کاظم دقیقه ۱۶ :    شوت دیدنی رضا...

ضد گزارش بازی استقلال و پیکان

گزارش بازی استقلال و پیکان   دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۴ :    فرصت خوب برای استقلال  ولی خروج به موقع دروازه‌بان پیکان مانع از گلزنی آبی‌ها شد. دقیقه ۸ :   شوت آرمان قاسمی‌نژاد در یک ضربه ...