ضدگزارش بازی استقلال و ماشین

گزارش بازی استقلال و ماشین دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۲۰: ارسال کرنر  توسط قایدی با ضربه نادری به گل نخست تبدیل شد. دقیقه ۲۹ :   فرصت خوب برای استقلال و قایدی در دقیقه ۲۹ ولی خروج به موقع دروازه...

ضدگزارش بازی استقلال و پیکان

گزارش بازی استقلال و پیکان دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۸ : سرنگونی مهدی قایدی و در داخل محوطه جریمه پیکان ولی داور اعتقادی به پنالتی نداشت. دقیقه ۱۰:   کارت زرد برای امیر روستایی دقیقه ۱۳ :ضربه ا...

ضد گزارش بازی استقلال و فولاد

گزارش بازی استقلال و فولاد   دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۶ : نادری در داخل محوطه جریمه فولاد سرنگون شد ولی داور اعتقادی به پنالتی نداشت. دقیقه ۱۰ :   شوت پاتوسی از کنار دروازه استقلال به اوت...

ضدگزارش بازی استقلال و سپاهان

گزارش بازی استقلال و سپاهان دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۳ : شوت محمدرضا حسینی با فاصله زیاد از بالای دروازه استقلال به اوت رفت. دقیقه ۵ : شوت نورافکن را مظاهری راهی کرنر کرد و در ادامه ارسال یک ت...

ضدگزارش بازی استقلال و نساجی

گزارش بازی استقلال و نساجی     دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۵ : ضربه سر یزدانی از بالای دروازه نساجی به اوت رفت. دقیقه ۱۳ :   شوت وریا غفوری از کنار دروازه نساجی به اوت رفت. دقیقه ۳۱ :  ...