دستیاران اسپانیایی مجیدی از حضور در استقلال انصراف دادند...

فرهاد مجیدی در بین اسامی که به باشگاه برای انتخاب دستیاران خود ارائه کرده نام ۲ دستیار اسپانیایی را اعلام کرده اما این نفرات به دلیل شرایط امنیتی ایران از حضور در استقلال انصراف دادند. قرار است مسئول...

فرهاد تعاملش را با رسانه ها بهتر کند

🔹به قول یکی از دوستان که می گفت سرمربی اگر میخواهد در یک تیم موفق باشد باید حواسش به دو تیم در یک مجموعه باشد، یکی تیم ۲۵ نفره بازیکنان و فوتبالی اش و تیم دیگر تیم رسانه ای که باید تعامل با آنها را س...

بخاطر استقلال از فرهاد حمایت می کنیم

🔹شاید تا زمانی که از بازگشت استراماچونی به طور کامل قطع امید نکرده بودیم و هنوز منتظر بازگشت دوباره او بودیم هرگز حاضر نبودیم هیچ فردی را به جانشینی ایشان بر روی نیمکت ببینیم، چون هنوز امید به بازگشت...