کشتی پهلوانی

پهلوان سال ۹۳ کشتی امروز مشخص می شود

رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور که با حضور ۴۹ کشتی‌گیر از سراسر کشور در حال برگزاری است در مرحله یک چهارم نهایی در مهمترین مسابقات احمد میرزاپور از سد سید رضا موسوی گذشت و اشکان مردانی مقابل جابر...