کنفرانس خبری وینفرد شفر قبل از دیدار با نساجی مازندران...

وینفرد در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل نساجی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. صحبت اولیه؟ قبل از اینکه راجع به بازی صحبت کنم، می‌خواهم درباره رضا آذری بازیکن جوانمان صحبت کنم. او روز گذشته یک عمل ج...

کنفرانس خبری شفر قبل از دیدار با العین

وینفرد شفر در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل العین به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. ارزیابی از بازی؟ قبل از صبحت درباره بازی می خواهم درباره هواداران خود صحبت کنم. امیدوارم هواداران زیادی فردا در ورز...