غفوری: حضور آقای شفر به تیم ما و شخص من کمک زیادی کرد...

وریا غفوری مدافع آماده این روزهای استقلال می‌گوید تیمش آماده دربی پایتخت است. وریا غفوری  درباره شرایط استقلال گفت: شرایط کلی تیم ما خوب است و این موضوع در بازی های ما کاملا مشهود است. در فرم خوبی قر...