خسرو-حیدری

خسرو به بازی با فولاد می رسد

خسرو حیدری در بازی با نفت تهران احساس درد کرد و در همان نیمه اول با علی رضا رمضانی تعویض شد تا این درد تشدید نشود . شاید اگر خسرو حیدری دیروز در زمین حضور داشت نتیجه طور دیگری رقم میخورد . این مصدومی...