ضد گزارش دیدار استقلال و صبای قم

گزارش بازی استقلال و صبای قم دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱: ضربه سر حنیف عمران زاده و واکنش خوب رحمتی دقیقه ۴: ضربه سر شیرجه ای فرشید اسماعیلی از کنار دروازه صبا با اختلاف کم به بیرون میره دقیقه ۱...