گزارش بازی استقلال و تراکتورسازی

دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۷: اشتباه اخباری و پاسی که به کاوه رضایی داد و رضایی ساده ترین کار ممکن که گل کردن توپ بود انجام داد دقیقه ۱۲:شوت بازیکنان تراکتورسازی و رحمتی دراز کش دفع میکنه دقیقه ۱...

ضد گزارش دیدار استقلال و گسترش فولاد

گزارش دیدار استقلال و گسترش فولاد دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۱: چمد ضربه متوالی بازیکنان استقلال به سمت دروازه گسترش که هیچ کدام راه به دروازه این تیم پیدا نمیکنه دقیقه ۱۳: گل برای استقلال توسط ...

ترکیب استقلال برای دیدار با صبای قم در جام حذفی مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با صبای قم در جام حذفی مشخص شد و بر این اساس مهدی رحمتی، مجید حسینی، پادوانی، یعقوب کریمی، بهنام برزای، فرشید باقری، بختیار رحمانی، فرشید اسماعیلی، جابر انصاری، آرش افشین و م...

ضدگزارش بازی استقلال و مس کرمان

گزارش بازی استقلال و مس کرمان دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۴: پاس در عمق بختیار رحمانی به محسن کریمی و ضربه محسن کریمی توسط دروازه بان مس دفع میشه دقیقه ۲۴: فرصت خوب برای بازیکنان مس و ضربه مهاجم ...