ضد گزارش دیدار پدیده مشهد و استقلال

گزارش دیدار پدیده مشهد و استقلال دقیقه صفر: یک دقیقه سکوت به خاطر سربازان کشته شده وطن دقیقه صفر: سوت آغاز بازی دقیقه ۱۳: ضربه آزاد دیدنی کاوه رضایی از بالای دروازه با اختلاف کم به بیرون میره دقیقه ۱...