ضد گزارش بازی استقلال و نفت آبادان

گزارش بازی استقلال و نفت آبادان دقیقه صفر : سوت آغاز بازی دقیقه ۳: حرکت زیبای جابر انصاری و پاس او به کاوه رضایی و ضربه آرام کاوه در دستان هوری دقیقه ۶: ضربه سر بازیکنان نفت با فاصله زیاد از کنار درو...