ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان از هفته دوم لیگ برتر مشخص شدو بر این اساس مهدی رحمتی، هرایر مگویان، محمد حسین کنعانی زادگان، رابسون، وریا غفوری، فرشید باقری، امید ابراهیمی، بختیار رحمانی،...

ترکیب استقلال برای دیدار با آرارات ایروان اعلام شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با آرارات ایروان اعلام شد و بر این اساس مهدی رحمتی، مگویان، میثم مجیدی، رابسون، حیدری، ابراهیمی، مجید حسینی، بختیار رحمانی، یعقوب کریمی، برزای، قربانی یازده بازیکن استقلال هس...