عکسهای بازی استقلال و نفت مسجد سلیمان

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اصفهان

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و پنجم لیگ برتر اعلام شد که براساس آن محسن فروزان، امیرحسین صادقی، هرایر مگویان، هاشم بیک زاده، مجید حسینی، امید ابراهیمی، کرار جاسم، یعقوب کریمی، رضا ...
عکسهای بازی استقلال و سپاهان

ترکیب استقلال برابر فولاد مشخص شد

ترکیب استقلال برای بازی با فولاد خوزستان شص شد . بر این اساس محسن فروزان،امیر حسین صادقی، حنیف عمران زاده، یعقوب کریمی،هاشم بیک زاده، محمدرضا خرسندنیا، امید ابراهیمی، مگویان،میلاد فخرالدینی،سجاد شهبا...
عکسهای بازی استقلال و پیکان

ترکیب استقلال برابر نفت مسجد سلیمان

استقلال از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان نفت مسجد سلیمان است برای استقلال در این بازی محسن فروزان،امیر حسین صادقی، حنیف عمران زاده،میلاد فخرالدینی،یعقوب کریمی، امید ابراهیمی،خسرو حیدری،میلاد نور...
عکسهای بازی استقلال و پیکان

ترکیب استقلال برای بازی با گسترش فولاد...

ترکیب استقلال برای بازی با گسترش فولاد اعلام شد و بر این اساس محسن فروزان، امیرحسین صادقی، حنیف عمران زاده، هاشم بیک زاده، میلاد فخرالدینی، خسرو حیدری، امید ابراهیمی، میلاد نوری، میلاد سلیمان فلاح، س...
عکسهای بازی استقلال و ذوب آهن

ترکیب استقلال مشخص شد

برای بازی با استقلال خوزستان از هفته هفدهم لیگ برتر ترکیب استقلال مشخص شد . براین اساس امیرقلعه نوعی محسن فروزان، امیرحسین صادقی، مگویان، میلاد فخرالدینی، هاشم بیک زاده، محمدرضا خرسندنیا، امید ابراهی...