ترکیب تمام هجومی استقلال برابر استقلال خوزستان...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان مشخص شد و بر این اساس استقلال با مهدی رحمتی، خسرو حیدری، هرایر مگویان، حنیف عمران زاده، میثم مجیدی، روزبه چشمی، امید ابراهیمی، یعقوب کریمی، آرش برهانی، پرو...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال اهواز مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال اهواز مشخص شد و بر این اساس مهدی رحمتی،خسرو حیدری،روزبه چشمی،امید ابراهیمی،حنیف عمران زاده؛جابر انصاری،ریوالدو،امین حاج محمدی،بهنام برزای،میلاد فخرالدینی و میثم مج...