ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان اعلام شد...

ترکیب استقلال برای دیدار دوستانه با استقلال خوزستان اعلام شد و بر این اساس مهدی رحمتی، کربلایی، حاج محمدی، مگویان، چشمی، مجیدی، ابراهیمی، کرار، برزای، انصاری، شهبارزاده یازده بازیکنی هستند که از ابتد...
عکسهای بازی استقلال و پیکان

حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال

ترکیب استقلال برای دربی ۸۰ مشخص شد و حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال مهمترین نکته ترکیب استقلال است . وحیدطالب لو، حنیف عمران زاده، امیرحسین صادقی، میلاد فخرالدینی، هرائر مگویان، محمدرضا خرسند نی...

ترکیب استقلال برای بازی با صبا مشخص شد

ترکیب استقلال برای بازی با صبا مشخص شد و بر این اساس محسن فروزان، امیرحسین صادقی، هرایر مگویان، میلاد فخرالدینی، هاشم بیک‌زاده، جاسم کرار، امید ابراهیمی،‌خسرو حیدری، محسن کریمی، رضا عنایتی و سجاد شهب...

اعلام ترکیب استقلال برای بازی با پدیده...

ترکیب استقلال برای بازی با پدیده مشهد مشخص شد . بر این اساس محسن فروزان، امیرحسین صادقی، حنیف عمران‌زاده، هرایر مگویان، خسرو حیدری، هاشم بیک‌زاده، امید ابراهیمی، کرار جاسم، سجاد شهباززاده، آرش برهانی...
عکسهای بازی استقلال و نفت مسجد سلیمان

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اصفهان

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و پنجم لیگ برتر اعلام شد که براساس آن محسن فروزان، امیرحسین صادقی، هرایر مگویان، هاشم بیک زاده، مجید حسینی، امید ابراهیمی، کرار جاسم، یعقوب کریمی، رضا ...