ترکیب استقلال برای دیدار با تیم ملی دانشجویان اعلام شد...

ترکیب استقلال برای بازی با تیم‌ملی دانشجویان اعلام شد و بر این اساس وحید طالب‌لو، میثم مجیدی، حنیف عمران‌زاده، هرائر مگویان، میلاد فخرالدینی، امید ابراهیمی، محمدرضا خرسندنیا، یعقوب کریمی، بهنام برزای...