عکسهای بازی استقلال و پیکان

حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال

ترکیب استقلال برای دربی ۸۰ مشخص شد و حضور وحید طالب لو در دروازه استقلال مهمترین نکته ترکیب استقلال است . وحیدطالب لو، حنیف عمران زاده، امیرحسین صادقی، میلاد فخرالدینی، هرائر مگویان، محمدرضا خرسند نی...

ترکیب استقلال برای بازی با صبا مشخص شد

ترکیب استقلال برای بازی با صبا مشخص شد و بر این اساس محسن فروزان، امیرحسین صادقی، هرایر مگویان، میلاد فخرالدینی، هاشم بیک‌زاده، جاسم کرار، امید ابراهیمی،‌خسرو حیدری، محسن کریمی، رضا عنایتی و سجاد شهب...

اعلام ترکیب استقلال برای بازی با پدیده...

ترکیب استقلال برای بازی با پدیده مشهد مشخص شد . بر این اساس محسن فروزان، امیرحسین صادقی، حنیف عمران‌زاده، هرایر مگویان، خسرو حیدری، هاشم بیک‌زاده، امید ابراهیمی، کرار جاسم، سجاد شهباززاده، آرش برهانی...
عکسهای بازی استقلال و نفت مسجد سلیمان

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اصفهان

ترکیب استقلال برابر ذوب آهن اصفهان از هفته بیست و پنجم لیگ برتر اعلام شد که براساس آن محسن فروزان، امیرحسین صادقی، هرایر مگویان، هاشم بیک زاده، مجید حسینی، امید ابراهیمی، کرار جاسم، یعقوب کریمی، رضا ...
عکسهای بازی استقلال و سپاهان

ترکیب استقلال برابر فولاد مشخص شد

ترکیب استقلال برای بازی با فولاد خوزستان شص شد . بر این اساس محسن فروزان،امیر حسین صادقی، حنیف عمران زاده، یعقوب کریمی،هاشم بیک زاده، محمدرضا خرسندنیا، امید ابراهیمی، مگویان،میلاد فخرالدینی،سجاد شهبا...