ترکیب استقلال برای دیدار با ماشین سازی تبریز مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با ماشین سازی تبریز از هفته بیستم لیگ برتر مشخص ش و بر اسن اساس  مهدی رحمتی-لئوناردو پادوانی-رابسون جان واریو -میلاد زکی پور-وریا غفوری-امید ابراهیمی-امید نورافکن-بهنام برزای...

ترکیب استقلال برای دیدار با پیکان در هفته نوزدهم مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با پیکان در هفته نوزدهم لیگ برتر مشخص شد و بر این اساس  سید مهدی رحمتی، سید مجید حسینی، رابسون جانواریو، وریا غفوری، میلاد زکی پور، امید نورافکن، امید ابراهیمی، بهنام برزای، ...

ترکیب استقلال برابر استقلال خوزستان از هفته هفدهم مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان از هفته هفدهم لیگ برتر مشخص شد و بر این اساس استقلال در این دیدار با ترکیب  حسین حسینی، مجید حسینی، پادوانی، خسرو حیدری، یعقوب کریمی، امید نورافکن، وریا غف...