عکسهای بازی استقلال و ذوب آهن

ترکیب استقلال مشخص شد

برای بازی با استقلال خوزستان از هفته هفدهم لیگ برتر ترکیب استقلال مشخص شد . براین اساس امیرقلعه نوعی محسن فروزان، امیرحسین صادقی، مگویان، میلاد فخرالدینی، هاشم بیک زاده، محمدرضا خرسندنیا، امید ابراهی...