ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با استقلال خوزستان از هفته دوم لیگ برتر مشخص شدو بر این اساس مهدی رحمتی، هرایر مگویان، محمد حسین کنعانی زادگان، رابسون، وریا غفوری، فرشید باقری، امید ابراهیمی، بختیار رحمانی،...

ترکیب استقلال برای دیدار با نفت مشخص شد...

ترکیب استقلال برای دیدار با نفت تهران از هفته اول لیگ برتر مشخص شد و بر این اساس حسین حسینی، هرایر مگویان، حسین کنعانی زادگان، امید نورافکن، وریا غفوری، فرشید باقری، امید ابراهیمی، بختیار رحمانی، جاب...

ترکیب استقلال برای دیدار با تیم ملی دانشجویان اعلام شد...

ترکیب استقلال برای بازی با تیم‌ملی دانشجویان اعلام شد و بر این اساس وحید طالب‌لو، میثم مجیدی، حنیف عمران‌زاده، هرائر مگویان، میلاد فخرالدینی، امید ابراهیمی، محمدرضا خرسندنیا، یعقوب کریمی، بهنام برزای...