خاطره عیدی های آخر سال زنده شد

✍️ محمود فخرالحاج 🔹مگر می شود تیم محبوبت آخرین بازی سالش را با یک برد شیرین پشت سر بگذارد و تو به عنوان هوادار خوشحال و خشنود نباشی؟ مگر می شود تیم محبوبت سه بازی متوالی سه برد شیرین یکی از دیگری لذت...

خاطره عیدی های آخر سال زنده شد

📝 یادداشت روز؛ ✍️ محمود فخرالحاج 🔹مگر می شود تیم محبوبت آخرین بازی سالش را با یک برد شیرین پشت سر بگذارد و تو به عنوان هوادار خوشحال و خشنود نباشی؟ مگر می شود تیم محبوبت سه بازی متوالی سه برد شیرین ی...

هر روز بهتر از دیروز با تو تعبیر می شود

✍️ محمود فخرالحاج 🔹انگاری تیم غمگین و سفت و سخت و سنگین نیم فصل اول با حضور تو دگرگون شده است.. این تغییر و دگرگونی بوضوح در چهره و کالبد تیم مشخص و نمایان است.. آن تیم نیم فصل اول کجا؟ این تیم سه با...

استقلال فرهاد دیدنی است

  📝 عکس نوشت؛ ✍️ محمود فخرالحاج 🔹هر چند عیار فرهاد مجیدی در فصل گذشته بصورت نسبتا زیادی مشخص شد و نشان داد که مربی است که می تواند خوب فکر کند و خوب نتیجه بگیرد اما در رسیدن به هدف باید سعی و تل...

مشت هایت را محکم تر گره بزن

✍️ محمود فخرالحاج 🔹وقتی دوباره روی نیمکت استقلال نشست و اولین بازی اش را برابر فولاد با برتری و برد پشت سر گذاشت پس از مدتها در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و با شجاعت گفت که من در ۴۸ ساعت بدو حضورم تنها...