نیم فصل دوم در انتظار استقلالی نو

✍️ محمود فخرالحاج 🔹نیم فصل اول پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم، یک شروع محتاطانه در اواسط نیم فصل به صدرنشینی انجامید و هفته های طولانی را در صدر ایستادیم اما دو هفته پایانی نیم فصل همه چیز خراب شد...

صدر را غنیمت شمردیش لطفا

  🔹سه هفته متوالی و از دست دادن امتیازهای متوالی به طور طبع فرصت و مجال را برای دیگر تیم های حاضر در کورس برای رسیدن به صدرنشینی باز و مهیا می کند. 🔹سپاهان نزدیکترین و خطرناک ترین رقیب برای رسید...

حرف از قهرمانی، هنوز خیلی زود است

📝 یادداشت روز ✍️ محمود فخرالحاج 🔹باز دوباره تا تیم محبوبمان چند بازی خوب نتیجه می گیرد همه به دنبال درست کردن حاشیه برای آن می گردند، هر چند حاشیه همیشه دور و بر تیم های بزرگ و دارای نتیجه می چرخد و ...

رخت سفید بر تن کن و پیروز شو

✍️ محمود فخرالحاج 🔹دیدن استقلال محبوبمان با پیراهنی به غیر از رنگ آبی سخت و ناملموس است، همیشه تیم محبوبمان را با رنگ آبی و به اسم تیم آبی پوشان پایتخت می شناسیم. 🔹دیدن استقلال محبوبمان با پیراهنی به...

جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت

✍️ محمود فخرالحاج 🔹همیشه و در همه حال باید منتظر حاشیه ای، جمله ای، مصاحبه ای، حمله ای، نیش زخمی از هر طرف بود و خودی و غیر خودی هم ندارد. 🔹شاید بحث امروز ما حضور علی منصوریان در برنامه فوتبال برتر ب...