مشت گره کرده ات را دوست داریم

  🔹از این مشت گره کردن ها بسیار داشته ایم.. مشت هایی که آنقدر تلخ بودند که هنوز که هنوز است فراموش نشده اند و برخی مشت های دیگری که آنقدر شیرین بوده اند که باز هم از طرفی دیگر فراموش نمی شوند. 🔹...

به این استقلال رحم کنید

🔹سخت است که بخواهیم در بهبه شادی های پرگل و متوالی مان اینگونه نگران آینده ای باشیم که شاید از همین حالا مشخص و معلوم باشد. 🔹سخت است بخواهیم شادی هایمان را پنهان کنیم و نگران باشیم که همان عده ای که ...

افاضاتی دیگر از آقای مدیرعامل

🔹آقای مدیرعامل در نطق جدیدی فرموده اند که هواداران اگر استقلال را دوست دارند بگذارند در آرامش به کارمان ادامه دهیم. 🔹ما خودمان هم مانده ایم که آقای فتحی از کدام آرامش حرف می زنند؟ 🔹خودمان هم مانده ای...

دلمان به همین شایعه ها خوش است

🔹نه اینبار هم واقعیت ندارد.. نه استعفا و نه برکناری.. 🔹باز شایعه است، یا به قول خود فتحی چه زمانی که تیم می برد شایع می شود استعفا داده ام و چه زمانی که تیم نتیجه نمی گیرد شایع می کنند که برکنار شده ...

استقلال بدون مدیر بهتر نتیجه می گیرد

🔹مثلا اسمش مدیرعامل است اما اصلا صلابت و درایت یک مدیر را ندارد. 🔹مثلا اسمش همه کاره باشگاه است اما در اصل مثل یک هیچ کاره فقط نظاره گر ضرر و زیان هایی است که به مجموعه استقلال در حال وارد شدن است. 🔹...