جواب منصوریان در مورد کاپیتانی استقلال آبی بر آتش افزوخته دشمنان استقل...

?یادداشت هواداری? اختصاصی برای آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم وقتی معتقدیم که یک سرمربی می تواند با مصاحبه ها و جملاتش آبی باشد بر آتش هجوم منتقدان و دشمنان تیم اینجا یک مورد آن نمود پیدا می کند و...

قضیه رامین رضائیان و استقلال از اول هم شبیه یک طنز بود...

?یادداشت هواداری? اختصاصی برای آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم از همان ابتدا هم آمدن رامین رضائیان به استقلال بیشتر به یک طنز شبیه بود و می شد آن را طنزسال فوتبال ایران قلمداد کرد چون دیگر از آن سا...

به استقلال منصوریان با بازیکنان با تجربه امیدواریم...

?یادداشت هواداری? اختصاصی برای کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم یک فصل با علیرضا منصوریان کار کردیم و بیشتر با او آشنا شدیم ، هرچند که دو فصل هم در نفت تهران تجربه بالایی بود که گذراند اما فصل...

دست از سر موضوع بازوبند و کاپیتانی در استقلال بردارید...

?یادداشت هواداری? اختصاصی برای کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج از قم انگاری بعضی از آقایان به ظاهر دوست نمی خواهند دست از سر این بازوبند و کاپیتانی در استقلال بردارند تا دیروز و با بازگشت منتظری بح...

منصوریان از تفکرات خود در بحث جوانگرایی کوتاه آمد ؟...

?یادداشت هواداری? اختصاصی برای کانال آبی پوشان ✍️ محمود فخرالحاج هنوز در این فکر هستیم که منصوریان چطور در مقابل تفکراتی که داشت کوتاه آمده و چطور نتوانسته در مقابل حرفی که زده از خودش مقاومت نشان ده...