حرفهای زیادی که پشت بغض جابر بود

اختصاصی آبی پوشان -جابر انصاری محبوب نیست و همیشه سیبل انتقادات است . جابر چه گل بزند و چه پاس گل بدهد و چه خوب باشد و چه بد همیشه خیلی عظیمی از هواداران او را مورد سرزنش و بد بیراه قرار می دهند . جا...

چرا از باخت پرسپولیس خوشحال شدیم ؟

اختصاصی آبی پوشان -در همه جای دنیا هواداران یک تیم برای رقیب خود آرزوی برد ندارند و با بردش خوشحال نمی شوند چه بازی داخلی باشد چه بازی بین المللی . هرگز هواداران بارسلونا دوست ندارند رئال مادرید در ل...

در باب بهانه های عدم جذب تریم

اختصاصی آبی پوشان – اینکه فاتح تریم جذب استقلال نخواهد شد از روز اول مشخص بود و تقریبا همه هواداران میدانستند این یک بازی با هواداران است ولی اکنون از سوی سلطانی نماینده باشگاه استقلال برای مذا...