درباره اتفاقات تلخ بازی با سایپا

همیشه سعی کرده ام و کرده ایم در جهت منافع استقلال قدم برداریم حتی اگر نظر و دیدگاهم برخلاف نظر اکثریت هواداران باشد چون ما از این راه نه امرار معاش میکنیم و نه کسب در آمد و چیزی که برایمان اهمیت دارد...

سکوت علی کریمی در برابر بزرگترین فساد تاریخ فوتبال ایران برای چیست ؟...

گویند مردی وارد مسجدی شد تا کمی استراحت کند کفشهایش را زیر سرش گذاشت و خوابید، طولی نکشید که دو نفر وارد مسجد شدند یکی از اون دو نفر گفت طلاها رو بزاریم پشت جعبه مهرها! اون یکی گفت نه اون مرد بیداره ...

آروغ زدن ممنوع

روزی پادشاهی خزانه را خالی دید، پس به وزیر زیرک خود دستور داد طرحی برای #بودجه سال بعد ارائه کند. وزیر پس از مشورت با اصحاب اقتصاد ،برای جبران کسری بودجه طرحی ارائه کرد که شامل سه بند بود: 👈مالیات دو...

فقط باید منصور باشی

اختصاصی آبی پوشان -یک سال از رفتن منصور پورحیدری از بین ما استقلالیها گذشت . هرچه بیشتر از رفتنش گذشت بیشتر جای خالی اش را حس کردیم . اما منصور پورحیدری چه کسی بود و چه کارها کرد؟ فقط باید منصور باشی...

حرفهای زیادی که پشت بغض جابر بود

اختصاصی آبی پوشان -جابر انصاری محبوب نیست و همیشه سیبل انتقادات است . جابر چه گل بزند و چه پاس گل بدهد و چه خوب باشد و چه بد همیشه خیلی عظیمی از هواداران او را مورد سرزنش و بد بیراه قرار می دهند . جا...