صحبتی با ادمین های رسانه های استقلالی

حقیر نگارنده مطلب ۱۷ سال است برای استقلال قلم میزنم در رسانه های تصویری و صوتی و چاپی برای تیم محبوبم و برای سربلندی آن فعالیت داشته ام . هرگز ادعایی نداشته و ندارم ولی چند مسئله است که برگرفته از سا...

درباره اتفاقات تلخ بازی با سایپا

همیشه سعی کرده ام و کرده ایم در جهت منافع استقلال قدم برداریم حتی اگر نظر و دیدگاهم برخلاف نظر اکثریت هواداران باشد چون ما از این راه نه امرار معاش میکنیم و نه کسب در آمد و چیزی که برایمان اهمیت دارد...

سکوت علی کریمی در برابر بزرگترین فساد تاریخ فوتبال ایران برای چیست ؟...

گویند مردی وارد مسجدی شد تا کمی استراحت کند کفشهایش را زیر سرش گذاشت و خوابید، طولی نکشید که دو نفر وارد مسجد شدند یکی از اون دو نفر گفت طلاها رو بزاریم پشت جعبه مهرها! اون یکی گفت نه اون مرد بیداره ...

آروغ زدن ممنوع

روزی پادشاهی خزانه را خالی دید، پس به وزیر زیرک خود دستور داد طرحی برای #بودجه سال بعد ارائه کند. وزیر پس از مشورت با اصحاب اقتصاد ،برای جبران کسری بودجه طرحی ارائه کرد که شامل سه بند بود: 👈مالیات دو...

فقط باید منصور باشی

اختصاصی آبی پوشان -یک سال از رفتن منصور پورحیدری از بین ما استقلالیها گذشت . هرچه بیشتر از رفتنش گذشت بیشتر جای خالی اش را حس کردیم . اما منصور پورحیدری چه کسی بود و چه کارها کرد؟ فقط باید منصور باشی...