کنفرانس خبری فرهاد مجیدی بعد از بازی با استقلال خوزستان...

بفرهاد مجیدی در نشست خبری پس از پیروزی تیمش برابر استقلال خوزستان حاضر شد و به سوالات پاسخ داد. صحبت اولیه؟ شانس ما با شکست برابر پدیده کم شد اما همیشه فوتبال است و اعجاز و امید. امیدوارم نتایج مسابق...