صحبتهای محمود فکری در نشست خبری قبل از دیدار با سایپا...

محمود فکری سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی تیمش برابر سایپا حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بازی فردا؟ سایپا در لیگ امسال نشان داده که می‌تواند از هر تیمی امتیاز بگیرد و بازی فردا برا...

کنفرانس خبری مجید نامجو مطلق قبل از دیدار با الشرطه...

مجید نامجو مطلق سرمربی استقلال در کنفرانس خبری پیش از دیدار مقابل الشرطه گفت: قبل از هرچیز باید بگویم کنار کشیدن الوحده نظم بازیها را در این گروه بر هم زد. الوحده از الشرطه و الاهلی امتیاز گرفت و ادا...

هوادار امشب چقدر جایت خالی بود

🔹هوادار امشب چقدر جایت روی سکوها خالی بود خدا می داند؟ 🔹تماشاچی امشب چقدر سکوت آزادی فریادها و شعارهایت را کم داشت باز خدا می داند؟ 🔹بازی سرد و بی روح امشب علاوه بر بازیکنان غایب، اصلی ترین غایبان خو...